Privacy policy

22 januari 2019

Uw privacy is voor Autobedrijf Otto de Gooijer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ottodegooijer.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Autobedrijf Otto de Gooijer.

Wijzig cookieinstellingen

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf Otto de Gooijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde, b.v. aanvragen en overeenkomsten op het gebied van inkoop, verkoop, verhuur, verzekeringen, financieringen en lease of andere (neven) diensten;
 • Het kunnen versturen van facturen of opgaves naar verzekeringen of leasemaatschappijen;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Enquêtes t.b.v. klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Voor het toesturen (per post of) op elektronische wijze van nieuws/ ontwikkelingen aangaande Autobedrijf Otto de Gooijer en/of de gekochte auto c.q. auto’s die reeds in onderhoud zijn. Klanten hebben de mogelijkheid zich hier op eenvoudige wijze voor af te melden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Otto de Gooijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kenteken en chassisnummer van uw auto;
 • IBAN rekeningnummer;
 • KvK-gegevens ;
 • Rijbewijsnummer;
 • Geldig legitimatiebewijs, indien nodig maken wij hier een kopie van – Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Otto de Gooijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Zolang als u klant bent en / of gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autobedrijf Otto de Gooijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Otto de Gooijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Otto de Gooijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

Autobedrijf Otto de Gooijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Otto de Gooijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Otto de Gooijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Autobedrijf Otto de Gooijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Otto de Gooijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Otto de Gooijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van onze website-bezoekers

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres en uw volledige naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.

Afspraak formulier

Met het afspraak formulier kunt u uw gegevens achterlaten, zodat wij met uw contact kunnen opnemen om zo een afspraak in te plannen. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, telefoonnummer en uw volledige naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.

Occasion alert, Proefritformulier, werkplaats-afspraakformulier en auto-inruilformulier

Wanneer u een occasion alert instelt op onze website ontvangt u een notificatie via e-mail met de desbetreffende occasion zodra ons aanbod voldoet aan uw wensen. Met het proefrit formulier kunt u een aanvraag doen om een proefrit te doen in één van onze auto’s. Met het werkplaats-afspraakformulier kunt u een afspraak inplannen om uw auto onderhoud te laten doen. Met het auto-inruilformulier kunt bij ons een aanvragen doen om uw huidige auto in te ruilen voor een nieuwe auto. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, telefoonnummer, email-adres en uw volledige naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.

Financial lease calculator

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw leasekosten per maand zijn voor de geselecteerde auto. Hiervoor gebruiken we uw IP-adres, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke status, maandelijkse woonlasten, bankrekeningnummer, bruto maandinkomen en uw rijbewijsnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon
 • per post

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Om een auto op naam te kunnen stellen;
 • Klanttevredenheidsonderzoek;
 • ICT –dienstverleners;
 • Aanvraag verzekering /financiering;
 • Leadopvolging;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Alle personen die namens Autobedrijf Otto de Gooijer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Autobedrijf Otto de Gooijer
Cuneraweg 208
3911 RS Rhenen
info@ottodegooijer.nl
0317 61 91 11

Webshop